PRIVACYVERKLARING

Introductie

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan Color Your Life Tattoo worden aangeboden of die Color Your Life Tattoo verwerkt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in de privacy verklaring.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Ook, indien u van mening bent dat onvoldoende met uw belangen rekening is gehouden, kunt u het contactformulier gebruiken.

 

Het staat Color Your Life Tattoo vrij op elk moment deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, wordt de nieuwe versie op deze site gepubliceerd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Color Your Life Tattoo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant en/of (potentiële) leverancier bent van Color Your Life Tattoo.

 

Wij verwerken de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam of handelsnaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar worden niet verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Color Your Life Tattoo verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 

• Het afhandelen van een betaling;

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• Goederen en diensten te leveren;

• Color Your Life Tattoo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De rechtsgrondslag

Verwerking van gegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang betreffende promotie/levering van onze producten en tevens ons belang bij de kwaliteitsverhoging van de door ons verleende diensten.

 

Periode van verwerking van persoonsgegevens

Color Your Life Tattoo bewaart persoonsgegevens gedurende de periode waarin we u onze diensten verlenen of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de verplichtingen conform de geldende rechtsvoorschriften.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Color Your Life Tattoo verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die, als derden, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Color Your Life Tattoo. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben aan u te doen toekomen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

 

Contactgegevens

 

Color Your Life Tattoo

Hoge Ham 75A

5104 JC   DONGEN

Tel.: 0162 - 321 666

    06 - 549 679 35

VOLG ONS

2021 © Copyright Color Your Life Tattoo

Alle rechten voorbehouden

    06 - 549 679 35